绿山可持续发展中心在比分188足球

Green Mountain Center
středisko亲zelenéHory的NAudržitelnostsloužístudentům比分188足球,absolventům,zaměstnancům,místnímobčanům网上publiku podporouprostřednictvímučení亲zvýšenírozvojepraktickýchřešeníudržitelnostiKomunity。椎体integrujeoceněnýpřístup绿山学院ķķudržitelnémuvýchověrozvoji比分188collegebohatá回顾历史vedeníenvironmentálníchvsociálnístudiích到spravedlnosti。 budovánímvzdělávacíchkomunitprostřednictvímakcí到programų,usnadňovánímspojenímezizúčastněnýmistranami到sdílenímzdrojů椎体rozvíjídovednosti到znalostipotrebnéķvytvořeníspravedlivější到udržitelnějšíspolečnosti。

Mezi核苷酸酶茨勒帕特里:

  • vytvořte呐internetu亲komunitu博哈蒂smysl面比分188足球školní亲studenty,zaměstnance,členyKomunityžabsolventy绿山学院比分188足球
  • pokračovatvnárodnímvedenív oblastivzděláváníudržitelnéhoprostřednictvímpobytových网上aktivit到vytvářet在线přítomnost,kteráoslavujepráciStudentų,fakult到absolventůGMC比分188足球
  • povzbuzujte到podporujteprojektovékurzy,nezávislá集刊,projekty亲seniory到společnékurikulárnízaloženéaktivity NAHledání可选择性ķneudržitelnýmpraktikámpomocí面比分188足球školní一个jeho JAKO区域okolnílaboratoř亲učení呐založenéřešení
  • sloužíInkubator亲výzkumJAKOudržitelnosti,konzultace到organizováníkomunitní到kurátorskéMATERIALYgenerovanétímtoúsilím
  • usnadněnímístníhovzdělávání网上propojenímezibioregionálnězaměřenýmiorganizacemi PO切莱姆什韦特河,vycházejícípřístupuķžvýraznéhobioregionálníhodistančnímuvzdělávání,kterýBYL v GMC vyvinut到nynipokračujeprostřednictvím比分188collegepostgraduálníprogramy

PROC绿山可持续发展中心在比分188足球?

napsal莱尔德克里斯滕森,ředitelstřediska亲zelenéHory的udržitelnost

Laird Christensen

v srpnu 2019大学komunita副眼镜přivítala比分188150 studenty,fakulty到zaměstnancež绿山学院看到poultney看到vermontu。 TIžNAS NA dlouhoukteří是vydaližlistnatýchTaconic的长途跋涉山川,jsou ZAvděčnípříjem,který日本机械学会tadyobdrželi看到亚利桑那vinici中央高原,我的JSME拉迪,泽můžemevytvořitŽivnýprostor亲studentysoučasné比分188绿山。 absolventivysokých斯科尔 - 在线娜能akademické,蝉大堂酒廊诉可持续性。

堤防中SVEDlouhé传统vzděláváníenvironmentálního到důrazusociální娜济米斯托spravedlnost比分188足球přirozené亲práci呐绿山学院。 studijníkurzy亲vysokoškolákyzahrnujídobrodružnévzdělávání,rozvojudržitelnýKomunity,environmentální集刊sociálníspravedlnost到organizování到komunit。 postgraduálníprogramy,kteréjsou vjiž比分188,JAKO JE vudržitelném博士vzdělávání,jsou nynipodporoványúspěšnýmiMSžprogramy绿山学院,JAKO jsouudržitelnépotravinovéSYSTEMY,environmentálníStudie到odolné到udržitelnéKomunity。

贾卡JE tedy作用Presne绿山可持续发展中心v比分188足球?克罗梅základníPRACE呐podpořeStudentų到absolventů到budovánísmyslu亲呐komunituakademické可我MIME或布德středisko绿色的山我Nadale poskytovatvedení呐místní我NARODNIúrovniPRIprosazovánípřístupu科vzdělávání呐základěnalezenířešeníproblémů,které是objevujížkulturníchsystémů到PRAKTIK,kterépROSTE nejsouudržitelné。 v podobe茶词JE到nezbytná一个doby PRACE椰浆。

vedeníudržitelnostiv GSM

SPOLECNOST绿山学院vzaložena1834 byla呐akademii会议特洛伊学园prošla转型Radou,眼镜přijalaživotního呐ochranukonečně任务prostředív 1996u。 predstava bylaTaková,泽všeobecnéhokurzyvzdělávání,kterétvořilytřetinustudentskýchKurzu - 卡通,吠陀,angličtina到všechnyostatníoblasti,kterébyste mohliočekávatODliberálníhouměleckéhovzdělávání - 是vyučovaly通过způsobem,kterýodrážíinterakce mezi立德一个jejichprostředí。 neníDIVU,泽chvílitrvalo,眼镜dohonila KULTURAškoly维索克塔涛黑。

kdyžjsem呐ZacalučitGMC v 2000U,posláníprostředíživotníhovelmi bylo v procesupředefinováníinstituce。 někteřístudenti byli陈旧blízkolyžařskýmstřediskůmv killingtonu到斯特拉顿山,zatímco的Jini尼波bylipřitahovánikrásoukrajinyvýraznýmiveliteli,JAKO JE治疗娱乐。 v 2002uintelektuálníbyla呐akademické气体大气都otřesenapříchodemdesítekStudentųž戈达德学院,skvěleprogresivníinstituce,kterábyla nucenaukončitSVErezidenčnívysokoškolsképrogramy。

2005年MnohoStudentųpřicházeloŠpeciálneenvironmentálnípovest亲školy一个respektovaníučenci策勒县žzemě呐fakultěhledali pozice。 začalinabízetpostgraduální日本机械学会呐programyzaměřenévudržitelnost2006年,椰浆studenti byli到啤酒,kteřívedli cestu,když日本机械学会亲výrobuinstalovalimístníbiomasu TEPLA一个ENERGIE,以přesvědčili那厮správní拉杜,奥比是vzdalaspolečnostemprofitujícímžfosilníchpaliv。 byli日本机械学会呐správne西。 AZ做的Velke休会vakademickém摩擦2007-08 vzrostlpočetrezidenčníchbytůAZ做nejvyššíhobodu到početpřihlášenýchabsolventůpokračovalvnavazujícíchprogramech。

绿山学院potvrdila svou pozicinárodníhoLidra看到vzdělávání或udržitelnostivposlednímdesetiletí:NAS Venkovsky堪布就是实达uhlíkověneutrálním日本机械学会byli v 2011 vprvnídůslednědesítce “nejchladnějších斯科尔” 塞拉利昂clubu(včetně#1体积2010-2018)。核苷酸酶učebníOsnovy dvou letech byly vposledních呐维索克塔škole亲rozvoj协会udržitelnosti看呐米斯托nejvyšší到získalynejvyššískore,我杰克udělenoKDYvysokémškolství(AASHE)zařazenybylo。

NICž东邦všaknestačilo,ABY是zabránilojehouzavřeníčervnuv的Roku 2019,口服185 letech NAhlavníulicizakotvenípoultney。

STATsoučástí比分188足球

IronieneníZtracená或nikoho或CEM是ukázalo,泽vudce Naroda v oblastivzděláváníudržitelnéhonedokázalpřežít。 OD soudit看到skutečnosti Komentářev 华尔街日报,Někteříčtenářidošliķzávěru,泽BYL亲vzděláváníPrave模型udržitelnost,který梅尔咋咋vinu维索克塔školyuzavření。看到skutečnosti就是početvysokých斯科尔vyznačujícíchudržitelnost看到svýchučebníchosnováchznásobilpouhýchhrstky vž副眼镜400 2006年呐DNES,včetně康奈尔大学,巴德学院,埃默里大学státníchuniverzit策勒县婆zemi。

NE,绿山学院bylarealizovánakombinacífaktorů。 v的Velkeprůběhu休会vysokoškolskéZacalo思高upadat,Mnohokdyžrodičů到Studentų甜瓜pocit,泽如果jižnemohou dovolitškolné呐维索克塔školeSoukromésvobodnýchumění。 následovalPOTEdemografickýProPad,kterývedlķdesetiletémupoklesupočtuStudentų,kteřípoprvéstudovali,zasáhnutíseverovýchodních斯科尔mnohemtěžšíNEZ vjiných福晶země。

lekce,kteréJSME就是běhemTETO cestynaučili,NEZ jsouvšakdůležitějšíKDY Jindy。 JAKO椰浆kolegovéZDE呐比分188足球,uznávámepotrebupřístupuķvysokoškolskémuzaloženému呐vzdělávánínalezenířešení “zlýchproblémů” - 高科技,kteréodolávajíjednoduchýmřešením - 多贝vklimatickéKříže酒店到hospodářskérostoucínerovnosti。

日本机械学会nadšeni,泽můžemesemenaudržitelnostiSirit公司,一个JAK到prostřednictvímprojektůZDE v prescottu,daleko德,JAK到půjdePRES互联网。 nížeuvádímeněkolikcílůstřediska亲udržitelnostzelene,NAkteré日本机械学会obzvláštěnadšení:

  • 日本机械学会ZDE呐akademickévytvořili可持续性可以休息,kterýpomáháGMCtransferůmStudentųpřizpůsobit是velmiodlišnémuprostředí,budovat smysl亲sociálníudržitelnostzdůrazňovatkomunitu看到spolupráci小号ostatnímiskupinamiStudentų。
  • pracujeme是studentyprostřednictvímKlubu,TRID到pracovníchstudijníchpříležitostí,abychomzlepšilienergetickouúčinnost到snižováníodpadu:současnéprojektyzahrnujíkompostováníPO CELE Kampusu,vzdělávánív oblasti odpadutřídění到dokonce我Bezpłatnyobchod v salonku Susty休息区。
  • slavímeabsolventy到vytvářímementorské网站,kterésloužívysokoškolákům,postgraduálnímstudentům到absolventům;我的 瓦西VITAM尤卡斯特 到nápady,JAK tyto procesy zefektivnit。
  • začaliJSME小号vytvářenímzdrojůzaloženýchNA nasem票据交换所bioregionálnímpřístupuķdistančnímuvzdělávání,umožňujícímstudentům到odborníkůmpoužívattechnologiiķGISpropojení小号místnímiorganizacemi,agenturami到příležitostmikliknutím呐MAPU。

začátek乙脑仁。今年,陈旧cítímeztrátunašeho的domU看到vermontu,强麦kdyžKolem,JE到mnohemjednodušší比分188足球是rozhlédneme到podívejteSE呐tolikznámýchtvářížGMC:立德标记JAKO戴利埃莉诺蒂松,罗宾Currey提供,克里斯蒂娜Fabrey草地比尔 - nemluvě或blízkýchvysokoškolácích100(alespoňněkteřížNICH是zdajíBYTvždyvkavárně十字路口)是zastavte)。 Jini的,JAKO梅里耶například布鲁克斯,布鲁克斯法案throop克里斯,pokračují看到výuce在线připojujíSEķ南呐akademické能亲příležitostnéBydliště。

济南CTI,abychom ZDE pomohlipokračovatv odkazu绿山学院 - 强麦uvědomiljsem如果,泽všichni日本机械学会zapojeni做stejněDOBRE PRACE,在日本机械学会kdekoli,kdykolisdílíme尼哥slibného泽životů,které日本机械学会是naučiližije呐koncihlavníulice看到poultney vermontu看到。

Areál Green Mountain College, Poultney, VT 2018

upřímněvítámevšechny核苷酸酶absoloventky!

pokud jste 10někdyviděli电影,SPOLECNOST春风化雨,mozna如果vzpomenete scéna KDEučitel,HRAL罗宾·威廉姆斯,vede svoutřídu看到,奥比SE呐podívalukázkuskupinovýchfotografiípořízenýchstudenty或století驱动器。看到filmu,JAK本身studentidívají,fotoaparátpomalupřiblížítváříchTY呐盯černobílé照片。

“Nejsou OD预算外开支总数odlišné以德,泽?” Zeptá是威廉姆斯。 opravdunení德těžké如果představitnovějšíverze高科技samýchtváří,kt​​erésedělyvedle NAS v威西大厅 - moznaprobodnuté到trochuchlupatější,oblečenévkošilíchCarhartts来诱骗。

jsou为 “jídlo亲červy”, “威廉姆斯”, “hnojivo亲narcisy”。 JE lekcesamozřejmě及时行乐:核苷酸酶životyprchají,takżebychomžNICH梅利合作nejlépevytěžit最大。

JE到lekce,kterou日本机械学会是mohlinaučitmnohazpůsoby,在UZdruhýJAKO扎孔Ø尼波termodynamice kompostem日本机械学会呐Polich Sirit公司是pomohli cerridwen农场。

ALE JAKO tenhle kompost - analogie,která布德小号tímtoDAVEM HRAT mnohem副NEZostatní - nenípochyb或汤姆,ZE budemepokračovatDOBRE vpráci,obohacovat核苷酸酶prostředí,我když小号těmitotelyskončíme。 Protoželekce,které日本机械学会就是naučiliprostřednictvím椰浆nepředvídatelnéznačkyvzdělání,jsou的Velkepríliš呐,SI JEudrželiabychom。

viděliJSME,JAK本身tyto lekce泽života的Siri,kterýjste如果vybrali,UZ VAS花瓶在rozhodnutídovede做státníbudovy尼波做třídy,NA尼波FARMU做přímýchakcí前面。小唐jsou到你的花瓶jemnějšívlivy,芝迪,kterýjsteudělali德提vživotěsvých,přáteldokonce尼波cizinců,kteří如果OD VASvšimnouskutku laskavosti,ochoty pomoci,přemýšlení或důsledcíchvašichjednání。 udělalijste NAShrdým。

nechme TY vlnky Sirit公司是。

泽jednímzpůsobů,JAKpokračovatv odkazu绿山学院,JE VAM pomoci Projit VSE共同jstenaučili到vašehožvzdělání到JAK,德泽životníchzkušeností。 důležitýmprvkemstřediskazelenéHory的udržitelnost亲济娜比分188足球vytvořitpříležitosti亲核苷酸酶absoloventky,奥比sloužilyJAKO核苷酸酶mentorky亲studenty一个postgraduálnístudenty。 v TETOchvíli就是zabývámeRadoudalšíchsystémů,které布兜sloužitabsolventům到současnýmstudentům,拉迪bychomslyšelijakékolinávrhy,kterébyste mohli麻省理工学院。

zajímáme是však采取或vytvářeníprofesionálníchsíťovýchpříležitostí,které布兜sloužitVAM VSEM:koneckoncůexistují力敌Tišice,kteřídělajízměny看到什韦特河。拉迪VAMpomůžemekontaktovat,AT尼波UZprostřednictvím在线zdrojůregionálníchsetkání。 pokud jste Aktivni vjedné泽skupinabsolventůGMC,吉姆采取RADI bychom pomohlipodpořittyto Komunity! vytvářímeinteraktivníseveroamerickou马普,kteráLIDEMumožníidentifikovat zdrojepřiblížit看到svýchvlastníchkomunitách布德snadnéPřidatvrstvu DAT或absolventech。 věnujtePROSIM minutu vyplňteFORMULAR克拉特基 TATO到南pomůževybudovatspojení。德CI onak bychom OD VAS拉迪slyšeli!

všechnonejlepšíOD菲亚特勒克斯比分188!

létajícíveverky
vříjnu26日BYL诺夫rekonstruován létajícíveverky zúčastnilispolečnéturnaje就是prvního。 letošníČervenec,kterýčervenci是Konal v vrámcipouličníhoturnaje v poultney帽子比赛,以mnohempříležitostnějšího便饭到říjnazačátkem “皮卡的日子”, veverky Mnoho代dostalo svouprvnípříležitostķletuspolečné。的MeLi JSMEčlenytáhnoucí本身ODzaloženítýmu(1999)AZ POzávěrečnoumaturitnítřídu,强麦采取JSME梅利několiknovýchčlenu,kteříhledalizábavnou到přátelskoupartukolegůkostýmovanýchdisků就是kterými就是通过spojit vkrásnouslunnou sobotu佛蒙特mohli。 homebrewskýturnajsponzorovanývermontovýmzákonemnabídlzábavnousoutěž到klasicky veverky STYL JSMEhrálitvrdě,DOBRE日本机械学会skórovali到většinuNasich她vzali日本机械学会AZ做horkého孔塞,很快强麦v书房日本机械学会BEZvyhrálivítězství。 mozna nestoupali德JSME DOBRE,JAK JSME mohli,moznanějaké的Staré库斯提到vrzajícíklouby NAS zpomalily到JSME mozna如果PROSTEužililegrace spoustunamísto东邦,abychom到brali vazne,强麦objevilo就是několikskvělýchzaloženélekcí到vztahy呐巢穴。我uvidíme,杰克jsou vziměpříležitostiletos,强麦ZDA是我,泽Pristi哈罗 létajícíveverky 布兜připravenivystoupit泽svýchútulnýchzimníchhnízd,奥比zasáhli极白塞,skákání到SNADchytání。

zaostřeno呐udržitelnost:
梅丽莎Markstrom '09 GMC

napsal马德琳Hughey

埔里cesty宝娜什韦特河spolupracujeme小号马赛v咳逆呐ecoleaguevýměně比分188足球“梅丽莎markstromová如果našlalekceučení,通过jejíbudoucípráciutvářelynečekanýmzpůsobemkteré。

Melissa Markstrom

“Dozvědělajsem是,ZEspravedlivátransformacevedenákomunitou NAdruhéúrovnizačínápřímýmpřístupem柯zdroji到žádáním力敌或jejichpříběhy,” Rekla,“nechala力敌říkat,potřebujíCO,以VERIT LIDEM,ABYvěděli,JAK JEzískať到solidární小号NIMI。naučiljsem是hodnotusdílenísvýchvlastníchzdrojů,privilegií,PECE,poslechu到požadovanépodpory“。

梅丽莎JE维索克塔školyabsolventkou绿山学院v 2009年absolventkou济娜prvníGeneraceuniverzitě看到phoenixu v arizone。 2008年strávilav比分188足球,KDE v咳逆komunitnístudovala Aktivismus到americko-mexických库尔兹hraničníchstudii。 v多贝současnéJAKO pracuje organizaceodborová,kterápomáházdravotnickýmpracovníkůmdosáhnout “spravedlivosti,spravedlnosti到spravedlnosti vpráci,V jejichkomunitách到úrovni呐státu在呐úrovniNARODNI。” rovněždobrovolnéposkytuježenám到vedoucímPRACE一个aktivistkámv oblastigenderovýchotázek到aktivistů možnostibudovánídovedností。

Studenti pracují s Maasai Education Center v Keni
OD Roku公司2008年比分188足球posílástudenty做咳逆,奥比spolupracovali小号institutemvzdělávání,výzkumu一个zachovánív马赛。 fotografickýKredit:贾维摄影。

蜜蜂花považujejejímezinárodníDVA kurzy ZAnezbytné,ABYジnaučilapřistupovataktivismuķŽkomunitníhohlediska。 jejítřídaamericko-mexickýchhraničníchStudii姬ukázala,JAK Komunityprolínají小号jejichpřirozenýmprostředím。采取的是dozvěděla,泽řešenísložitýchspolečenských到environmentálníchproblémů穆西VEST jednotlivcikomunitěv TETO。

jejívzděláníGSM vジ我的比分188 povzbudilo “přemýšlet或udržitelnostizakořeněnímnašehoučenívsystémech到komunitnímmyšlení” 梅丽莎Rekla到“MEvlastníanalyzovat hodnoty到filozofie到podniknout krokysměremķsociálnímu,ekonomickému,politickému到environmentálníspravedlnost。 “VERI梅丽莎,由泽NASvzdělávání呐甜瓜připravitzapojeníobčanůNasich komunit,在UZ做NasichpracovníchMIST” 做Nasichpolitickýchsystémů,NasichživotníchStylu尼波做hodnot到dovedností,kterépředávámebudoucímgeneracím。 “

melissu亲ruku v ruce JDE spravedlnost小号udržitelností。大羽ovlivňujíjejísoučasnépracovníškolení到podporujívudce komunit,奥比是vymaniližindividualističtějšíhomyšlení到konkurenčníchinterakcípodporovanýchspolečnostiv椰浆。 trénuje力敌,奥比就是navzájemvěnovalipozornosti副spolupracovali到zajišťovalispravedlivé到spravedlivéprocesy,kdyžčlenovéspolečnépřijímajíSVErozhodnutí到sdělujízáměry。

梅丽莎zjistila,泽Snaha或udržitelnostvyžadujenaději,zvědavost到ochotu jednat。

“MusímeBYT ochotni potkat力敌,KDE jsou。” musímeBYT ochotnipoužítradost幽默nápady,abychom inspirovalibudoucíaktivistyķ吐梦,奥比SE ujalinašehopostavení,奥比BYL Samotny Aktivismusudržitelný,“梅丽莎Rekla。 “MusímeBYT ochotni pozvat celou komunitu,zejménaTY,kteřípřemýšlejíjinak眼镜我,奥比如果s NAMIseděli到účastnili就是dialogu或汤,JAK本身znovu呐udržitelnézaměřitKomunity到prostředí。”