Monimuotoisuus ja osallisuus Prescott College

Monimuotoisuus Prescott College on ajattelutapa ja tapa olla. Otamme mielellämme vastaan ​​opiskelijoita, tiedekuntia ja henkilökuntaa, jotka uskovat tunnustavansa ja kunnioittaen elämämme kokemuksiamme ja omaidentiteettiämme, koska ne liittyvät planeettamme ihmisiin ja biologiseen monimuotoisuuteen.

”Opiskelijat saavat tuntemaan olonsa tervetulleiksi täällä.” ~ Opiskelijoiden tyytyväisyyskysely

Opetussuunnitelmamme
Upomme itsemme tuntemisen, muiden tuntemisen sekä itsensä ja muiden upottamisen keinona muuttaa ihmistä tutkijaksi ja globaaliksi kansalaiseksi. Haastamme perinteiset tiedon kanonit ja voimme antaa opiskelijoillemme kokemuksellisen pedagogisen lähestymistavan, joka sisältää kriittisen pedagogian ajatella, harkita ja vähentää perinteistä historiaa ja koulutusta saadakseen takaisin todellisen ymmärryksen ihmisperheestä ja asuvista monimuotoisista alueista.

Opiskelijamme
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Tiedekuntamme
Opetussuunnitelmamme on inspiroinut ja ohjannut tiedekuntia, jotka ovat julkaistuja tutkijoita ja tutkijoita, yhteisö- ja ympäristöaktivisteja, päätöksentekijöitä ja maailman johtajia. Tiedekunnat sisällyttävät monimuotoisuuden ja osallisuuden heidän pedagogiaansa ja mallin kriittiseen tutkimukseen ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen paikallisista ja globaaleista yhteisöistämme ja ekosysteemeistämme kohtaamista asioista. Seikkailukasvatusohjelman orientaatio- ja liitontieteellisen tiedekunnan johtaja Cecil Goodman infusoi osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta On Campus -opiskelijoiden uudessa perehdytyksessä. Tohtori Mary Poole vie opiskelijat Itä-Afrikkaan purkamaan myytejä Massailandin ihmisistä ja ekosysteemeistä Dopoin koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Dr. Centáe Richards haastaa pyrkivät opettajat ja koulutusjohtajat pohtimaan implisiittistä puolueellisuutta, jonka tuomme K-12-luokkahuoneisiin.

Meidän yhteisömme
Perustettu 1960: n keskellä, Prescott College on juurtunut sosiaalisten muutosten hengessä oikeudenmukaisemman maailman luomiseksi. Tämä henki on DNA: ssa. Syksyllä 2017 esittelimme Changemaker-stipendin, aloitteen, joka takaa opinto-stipendin jokaiselle uudelle hyväksytylle opiskelijalle, joka hakee ensisijaisen hakemuksen määräaikaan mennessä ja aikoo ilmoittautua tutkinto-ohjelmaan syksyn tai kevään lukukauden aikana. #IAmPrescottCollege oli yhteisöpohjainen aloite, joka osoitti tukemme sukupuolen itsensä tunnistamiselle osana kansallista #WontBeErased-aloitetta. Hallintoneuvomme jäsenet, presidentti, proviisori, tiedekunta, henkilökunta ja opiskelijat tarjosivat sitoutumissanansa.

Ketkä ovat Prescott College opiskelijoille?

  • Olemme 68% naisia ​​ja 32% miehiä
  • Olemme 69% valkoisia, 22% ei-valkoisia, eikä 9% ilmoita.
  • Olemme kiinnostuneimpia ympäristötutkimuksen, seikkailukasvatuksen sekä psykologian ja inhimillisen kehityksen opiskelusta perustutkintoa
  • Olemme kiinnostuneimpia seikkailukasvatuksen, ympäristötutkimuksen, opettajankoulutuksen, kliinisen mielenterveysneuvonnan ja kestävän kehityksen opinnoista jatkotasolla
  • 65% opiskelijoista jatkaa tutkintoaan verkko- tai rajoitetussa residenssiohjelmassa
  • 81% opiskelijoista työskentelee omalla alallaan tai jatkaa jatko-opiskelua
  • 70% opiskelijoista asuu läntisellä alueella (35% on kotoisin Arizonasta)