Tukipalvelut

Politiikat ja menettelyt vammaisille amerikkalaisille (ADA)

Prescott College on sitoutunut huolehtimaan sellaisten ilmoittautuneiden tai vastaanotettujen opiskelijoiden tarpeista, jotka ovat vammaisia ​​504in kuntoutuslain 1973 jakson ja 1990in amerikkalaisten vammaisia ​​koskevan lain (ADA) mukaisesti. Prescott College kieltää ja torjuu aktiivisesti vammaisten syrjintää.
Yliopisto on sitoutunut tarjoamaan palveluita kaikille opiskelijoille, jotka voivat dokumentoida vammaisuuden luvun 504 tai ADA mukaan. Yliopistopolitiikka vaatii, että vammaisille opiskelijoille tehdään kohtuulliset mukautukset yksilöllisellä ja joustavalla pohjalla. Vammaisten opiskelijoiden vastuulla on pyytää saatavissa olevaa apua.


Akateemiset standardit ja ADA-majoitusselvitys

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.


Vammaisuuksien dokumentointi ja kohtuullisen mukauttamisen edistäminen hoidetaan neuvonta- ja oppimisyhteisön oppimisen asiantuntijan kautta. Tarjotut kohtuulliset majoitukset perustuvat vammaisuuden luonteeseen ja akateemiseen ympäristöön. Prescott College edistää akateemisen ja henkilökohtaisen kasvun, elinikäisen oppimisen, akateemisen koskemattomuuden kehitystä sekä opiskelijoiden yhtäläisiä pääsyä kaikkiin ohjelmiin, palveluihin, toimintoihin ja kursseihin.


Vammaisten opiskelijoiden majoitusprosessi

  • Vammaisten opiskelijoiden, jotka vaativat majoitusta päästäkseen yliopistokursseille, ohjelmiin, palveluihin, toimintoihin ja tiloihin, on toimitettava vammaisuuteen liittyvät asiakirjat asianmukaiselle henkilöstölle ajoissa.
  • Vammaisuuteen liittyvät asiakirjat pidetään luottamuksellisina, ja niitä jaetaan yliopiston henkilöstön kanssa rajoitetusti ja tietämyksen perusteella.
  • Toimitettujen vammaisuuteen liittyvien asiakirjojen perusteella ADA-koordinaattori selvittää, onko opiskelija kelvollinen kohtuulliseen majoitukseen.
  • Jos opiskelijalla on oikeus kohtuulliseen majoitukseen, vammaisuuden ja akateemisen ympäristön vuorovaikutusta tutkitaan mahdollisten kohtuullisten mukautusten määrittämiseksi. Neuvottelut tiedekunnan, henkilökunnan ja ulkopuolisten ammattilaisten kanssa tärkeistä osista ja kohtuullisista mukautuksista tapahtuvat tarpeen mukaan.
  • Majoitusta hakevalle opiskelijalle ilmoitetaan kohtuullisen majoituksen tarjoamisprosessista, ja kaikki asiaankuuluva toiminta dokumentoidaan opiskelijan luottamuksellisessa tiedostoon.
  • Koska vastuu majoitusmahdollisuuksien järjestämisestä kuuluu usein ohjaajille ja opiskelijoille, ohjaajat voivat ottaa yhteyttä ADA-koordinaattoriin huolenaiheilla tai kysymyksillä kohtuullisista majoituksista. Ohjaajien ei odoteta vaarantavan tai muuttavan opintojakson tai arviointistandardien olennaisia ​​osia.
  • Vammaisten opiskelijoiden on otettava yhteyttä ADA-koordinaattoriin, jos kohtuullisia majoituksia ei toteuteta tehokkaasti tai ajallaan. ADA-koordinaattori työskentelee korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, jotka pyytävät ADA: hon liittyviä majoituksia ratkaistakseen erimielisyydet suositelluista majoituksista. Tarvittaessa ADA-neuvonantaja on käytettävissä avustamaan erimielisyyksien ratkaisemisessa ja varmistamaan ADA: n noudattamisen institutionaalisesti.
  • Vammaiset opiskelijat, jotka uskovat syrjittyneensä vammaisuutensa perusteella, voivat ottaa yhteyttä ADA-koordinaattoriin.
  • Jokainen opiskelija on vastuussa majoitus-, apu- ja / tai palveluhakemusten jättämisestä ajoissa.

Väliaikaiset vammaisuudet

Väliaikaisesti vammaisille opiskelijoille on tarjolla palveluita pääsyn varten kampuksen akateemisiin ohjelmiin ja palveluihin. Apua ei voida antaa henkilökohtaisissa tehtävissä, kuten, mutta ei rajoittuen, avustamiseen terveydenhuoltokysymyksissä. Opiskelijoiden on toimitettava asianmukaiset asiakirjat kunnostaan ​​ADA-koordinaattorille.


ADA-yhteyshenkilö

ADA: n majoitusta ja resursseja koskevat kysymykset ja huolet voidaan osoittaa:

Mari Longpre
ADA-koordinaattori ja oppimisasiantuntija

P: (928) 350-2259

E: majoitukset@prescott.edu

Christina Fabrey
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

P: (928) 350-2246

E: christina.fabrey@prescott.edu